Google IO Extended Hanoi 2016

13603442_697195280429391_5335821435633016750_o

Time: 13:30 - 17:30, thứ 7, ngày 16/7/2016       Date: 16/7/2016

Address: Tầng 21, Toà nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội

Link information http://ioextended.org/