GDEs

Google Developer Experts Việt Nam (GDEs Việt Nam) là một chuơng trình tìm kiếm tài năng của Google Developers Team với mong muốn tìm ra những chuyên gia Google không những xuất sắc về kỹ năng mà còn là nguời có mong muốn đóng góp cho cộng đồng lập trình viên nuớc nhà.

Nếu trở thành một GDE bạn sẽ đuợc công nhận khả năng bởi Google trên toàn cầu, tham dự vào các dự án khác nhau cùng với Software Engineer của Google, đuợc đến nhiều nuớc trên thế giới học hỏi và trải nghiệm.

Chúng tôi rất mong đuợc cùng các bạn định huớng phát triển cộng đồng lập trình viên Google tại Việt Nam.

Để trở thành một GDE bạn phải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt, quá trình bao gồm nộp đơn, phỏng vấn với một GDE khác cùng lĩnh vực với bạn, tiếp đến là một chuyên viên Google.

Hãy tự tin và rất vui có cơ hội đuợc làm việc cùng bạn.

Hãy trả lời các câu hỏi bằng Tiếng Anh nếu có thể.

Tham khảo thêm thông tin tại đây: https://developers.google.com/experts/about